Αποστολή - Εργασία

Δουλειά σας λοιπόν είναι να διαλέξετε τι θα προσφέρουμε από το κυλικείο μας στους συμμαθητές μας, για να είναι πάντα γεροί και δυνατοί.