Για τον Εκπαιδευτικό

 Η διατροφή είναι το κεφάλαιο 17 στο μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος  στη Β΄τάξη και "Πώς φροντίζω το σώμα μου" στην Α΄τάξη.


ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

Μαθητές: Απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης δημοτικού.
 
Οργάνωση ομάδων: Ο δάσκαλος  χωρίζει το τμήμα σε ομάδες μαθητών όπως περιγράφεται στο πεδίο «Διαδικασία». Αν το τμήμα υπερβαίνει τους 20 μαθητές, οι ομάδες θα πρέπει να διαιρεθούν σε υποομάδες που όμως θα συνεργαστούν για την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Για να αναπτυχθεί δημιουργικός διάλογος μεταξύ των μελών, καλό είναι οι ομάδες να είναι ανομοιογενείς και ως προς το φύλο και ως προς το κοινωνικό και μαθησιακό επίπεδο.
Προτεινόμενη έκβαση της εργασίας: Αφού ολοκληρωθεί το έργο και η παρουσίαση των ομάδων, προτείνεται να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που αυτές συνέλλεξαν και συνέθεσαν στο δικτυακό τόπο του σχολείου, για ευρύτερη ενημέρωση της σχολικής κοινότητας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ιστοεξερεύνηση στοχεύει στην παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου. Στο πλαίσιο μιας ομαδοσυνεργατικής μάθησης, οι μαθητές αναζητούν, συλλέγουν και διασταυρώνουν πληροφορίες. Μαθαίνουν να κρίνουν την αξιοπιστία των πηγών τους και να εστιάζουν στο θέμα που τους ενδιαφέρει, αξιοποιώντας τα σημαντικά στοιχεία στη δημιουργία ενός τελικού έργου όπως μια παρουσίαση για τους συμμαθητές τους. Θέτουν ερωτήματα, πειραματίζονται σε εικονικά εργαστήρια και επεκτείνουν τον προβληματισμό και την έρευνά τους. Αυτό το «ψάξιμο» και το «άνοιγμα» προς τη γνώση είναι ένας από τους σημαντικότερους παιδαγωγικούς - μαθησιακούς στόχους μιας ιστοεξερεύνησης. Τέλος, μαθαίνουν να αξιολογούν το έργο τους και να βελτιώνουν την παρουσία τους.

Συγκεκριμένα, αυτή η παρουσίαση:

Έχει στόχο  την   διατήρηση και προαγωγή της υγείας, όχι μόνο με την απόκτηση των κατάλληλων θεωρητικών γνώσεων, αλλά με τη μετατροπή των τελευταίων σε υγιεινές συνήθειες.
• Να ενημερωθούν τα παιδιά για τη σημασία της διατροφής για την υγεία και την ανάπτυξη.
• Να κατανοήσουν την αξία του πρωινού γεύματος και το ρόλο που παίζει στη σωστή λειτουργία του οργανισμού.
• Να γνωρίσουν τις μεσογειακές διατροφικές συνήθειες.
• Να κατανοήσουν την αξία του λαδιού στη ζωή μας και το πλεονέκτημα του τόπου μας στην παραγωγή του.
• Ο ρόλος των φρούτων στη σωστή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.
• Παλιοί και νέοι τρόποι μαγειρέματος και ο κίνδυνος που κρύβουν τα συντηρητικά.
• Σύνδεση των συνηθειών διατροφής και υγιεινής του στόματος και κατά συνέπεια και του οργανισμού.
• Κατανόηση της σωστής χρήσης του ψωμιού και της ζάχαρης τα οποία είναι σίγουρα απαραίτητα στη διατροφή μας αλλά σε κανονικές ποσότητες.
• Να μάθουν κανόνες υγιεινής, καλό πλύσιμο φρούτων και λαχανικών.
• Να κατανοήσουν τη σημασία της άσκησης προκειμένου να έχουν ένα όμορφο και γερό σώμα.


ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Υπολογιστές (1 ανά 3 μαθητές / μαθήτριες), διαδικτυακές διευθύνσεις, λογισμικά γενικής χρήσης (επεξεργασία κειμένου, παρουσιάσεων), προβολέας, εκτυπωτής, σαρωτής, φωτογραφική μηχανή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ